מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

"וה' ברך את אברהם בכל"

ע"י: הרב מרדכי אלון