מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

"אין וישב אלא לשון צער"

ע"י: הרב מרדכי אלון