מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

עיון בעשר המכות

ע"י: הרב מרדכי אלון