מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מ-"נעשה ונשמע" ל-"קיימו וקיבלו"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור