מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לפרשת בשלח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל