מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הקשר בין ההפטרה לפרשה

ע"י: הרב מרדכי אלון