מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת קרח

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי