מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת שלח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל