מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת מטות מסעי

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל