מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כֻּלְּכֶם היום

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור