מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

איש צדיק תמים בדורותיו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור