מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שמועות ראי"ה לפרשת חוקת

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי