מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שמועות ראי"ה לפרשת במדבר תרפ"ט קדושת שעה וקדושת דורות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי