מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שמועות ראי"ה לפרשת פנחס תרפ"ט כהונתו של פנחס

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי