מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

הרודפים אחר המצוות - והבורחים מהן

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור