מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

בִּלְעָם - הַ"יּוֹעֵץ" וְהַ"נָּבִיא"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור