מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ללכת בדרכם של עמודי העולם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור