מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

חורבן ובניין

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר