מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

רחמנא לבא בעי - טקסט בלבד

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור