מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מידות טובות יסוד האומה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר