מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת וישלח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר