מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת וישב-מעמק חברון למדינת ישראל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר