מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת ויגש- התגלות יוסף וסוד הגאולה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר