מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת ויחי- יעקב אבינו והבן עמנואל מורנו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר