מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

התורה חשובה מן המלכות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור