מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

ה' אלקינו ה' אחד - בלתי משתנה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור