מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מה מלמדות מכות מצרים על חוקי הטבע?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור