מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

נסיונות במידת הבטחון

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור