מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

משפטים-כפייה דתית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר