מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

כי תשא- מדינת ישראל גדול קידוש ה' מחילול ה'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר