מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

קדושים- יום השואה ותקומת ישראל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור