מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

חוב התורה - לשמח לאדם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור