מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

בהר- ישיבת הארץ וקיום מצוות השמיטה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור