מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

בהעלותך- הרב צבי יהודה ושמירת הלשון הישראלית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור