מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

"בנים אתם לה'"

ע"י: הרב בנימין יגר

Acrobat להורדת השיעור