מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

נדיבות לב בקיום המצוות - מתי כן ומתי לא

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור