מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מה בין אהרן הכהן להמן הרשע

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור