מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

קרח- דרכינו - ארץ זבת חלב ודבש- סוד הרע שנהפך לטוב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור