מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

דרכינו- מסעי- שלא ברכו בתורה תחילה- שורש החורבן

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור