מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

מְחִיַּת עמלק ושמחת פורים - טקסט בלבד

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור