מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

שיחה לפרשת כי תצא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור