מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הפטרות

שתי שבתות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור