מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

מצות סיפור יציאת מצרים - כיצד?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור