מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

עבד ה' - הוא לבדו חפשי

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור