מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

פרשת כי תבא-הכניסה לארץ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר