מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

ערכי עולם הזה וערכי עולם הבא

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור