מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שימוש נכון בעניני "עולם הזה"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור