מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור