מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קנאה לה' - רק לשם שמים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור