מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קירוב הגאולה - ע"י תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור